Kategorie usług
 
Menu

Pracownicze Plany Kapitałowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/21/7788/459772
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 800,00 zł
Cena netto za godzinę 34,78 zł Cena brutto za godzinę 34,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 23
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-22 Termin zakończenia usługi 2019-10-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-21
Maksymalna liczba uczestników 23
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SEKA SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Marcin Charęża Telefon 91 88 19 500
E-mail marcin.chareza@seka.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie zasad tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Drukuj do PDF