Kategorie usług
 
Menu

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, moduł 6


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/21/15540/459755
Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł
Cena netto za godzinę 58,24 zł Cena brutto za godzinę 58,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-15 Termin zakończenia usługi 2020-05-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-09
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore
Osoba do kontaktu Patrycja Gołębiowska Telefon 882 024 648
E-mail kursy@fundacjaincorpore.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel biznesowy udziału w szkoleniu jest zgodny z zasadą Smart, przedsiębiorca podnosi swoje kwalifikacje w ściśle ukierunkowanym terapeutycznym zakresie Terapii Czaszkowo-Krzyżowej. Na szkoleniu zdobędzie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi z rożnymi schorzeniami; jak mózgowe porażenie dziecięce; autyzm, nadpobudliwość, ADHD, zespół Downa, zaburzenia snu lub koncentracji i inne. Udział w szkoleniu poszerzy proponowany zakres usług terapeutycznych oferowanych przez przedsiębiorcę, zdobędzie kwalifikacje, które pozwolą na zwiększenie i pozyskanie o 10 % nowych klientów, co daje możliwości osiągnięcie większych korzyści finansowych, w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat anatomii czaszki i układu czaszkowego u dzieci, pozna zasady uzdrawiania w pracy terapeutycznej z dziećmi i nauczy się oddziaływania terapeutycznego metamiorficznego masażu stóp i masażu motylkowego. Uczestnik szkolenia będzie umiał zastosować poznane układy terapeutyczne i techniki w pracy z dziećmi z różnymi schorzeniami, dostosowując poznane techniki do indywidualnych potrzeb terapetycznych dziecka. Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiądzie umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej u dzieci z różnymi dysfunkcjami.
Drukuj do PDF