Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

prawo jazdy kat. BE z egzaminem państwowym


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/20/7767/459630
Cena netto 1 400,00 zł Cena brutto 1 400,00 zł
Cena netto za godzinę 93,33 zł Cena brutto za godzinę 93,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-09 Termin zakończenia usługi 2019-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-09
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Kurs prawa jazdy realizowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż"
Osoba do kontaktu Teresa Idzik Telefon 785184785
E-mail oskwiraz@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. BE. Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Wiedza - posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego dotyczącym kierowcy kat. BE. Umiejętności: umiejętności bezpiecznego i sprawnego prowadzenia samochodu do 3,5tDMC. Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących na drodze i poza nią poprzez m. in.: - ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, - dostosowanie zachowania do okoliczności związanych z ruchem drogowym, - pracę częściowo samodzielnie i podejmowanie współpracy w zorganizowanych warunkach realizacji zadań przewozowych, - ocenianie wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w transporcie i ponoszenie odpowiedzialności za ich skutki.
Drukuj do PDF