Kategorie usług
 
Menu

Kurs na Specjalistę ds. rachunkowości II stopnia


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/20/15568/459522
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 16,67 zł Cena brutto za godzinę 16,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-25 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-30
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs dla kandydatów na specjalistę do spraw rachunkowości - II stopień - 200 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie
Osoba do kontaktu Magdalena Wiercioch Telefon 943424385
E-mail szkolenia@koszalin.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny - a cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez nabycie odpowiednich umiejętności.
Drukuj do PDF