Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka francuskiego poziom A2


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/17/4954/457853
Cena netto 9 900,00 zł Cena brutto 9 900,00 zł
Cena netto za godzinę 104,21 zł Cena brutto za godzinę 104,21
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 95
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-07 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-06
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Małgorzata Zdanowicz Telefon 85 74 89 125
E-mail malgorzata.zdanowicz@computerplus.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji językowych z zakresu języka francuskiego. Szkolenie zakłada rozwój wszystkich sprawności językowych tj. mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie, z głównym naciskiem na doskonalenie umiejętności mówienia. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie będzie rozumiała znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z Językiem Francuskim na poziomie A2, nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: • Wiedza – poznanie słownictwa i zwrotów używanych w języku angielskim na poziomie A2, • Umiejętności – rozwój umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim, prowadzenia rozmów, umiejętność tworzenia pism w języku francuskim na poziomie A2 • Kompetencji społecznych - nabycie umiejętności pracy w zespole, samodzielnego wykorzystania zdobytych umiejętności, przestrzegania zasad etyki. przestrzegania zasad etyki.
Drukuj do PDF