Kategorie usług
 
Menu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/17/21945/457584
Cena netto 360,00 zł Cena brutto 360,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-27 Termin zakończenia usługi 2019-11-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-26
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W KRAKOWIE
Osoba do kontaktu Ewa Grabowska-Kaczmarczyk Telefon +48124329060
E-mail krakow@pibr.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia) Usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa handlowego, w tym w szczególności w obszarach: • Organizacja, funkcjonowanie i stosunki prawne różnych rodzajów spółek w świetle ksh. Spółki osobowych i w spółkach kapitałowych. • Zastosowanie przepisów ksh w procesie badania sprawozdania finansowego. • Usługi atestacyjne wykonywane przez biegłych rewidentów wynikające z ksh: • Podziały, połączenia i przekształcenia jednostek – rola biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji • Inne usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w ksh Inne usługi, które mogą być wykonywane przez biegłych rewidentów w świetle przepisów ksh. • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach. • Wypracowanie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach. • Poprawa jakości badania sprawozdań finansowych w obszarze zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach. • Zapewnienie wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów praktycznych w obszarze zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach.
Drukuj do PDF