Kategorie usług
 
Menu

Kurs na GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO zgodnie z kodem zawodu 121101 Główny księgowy


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/17/13089/457545
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 18,02 zł Cena brutto za godzinę 18,02
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 172
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2020-04-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-07
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do zawodu głównego księgowego. Kurs umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, Excela, asertywności, zachowań kierowniczych oraz wybranych zagadnień prawa. Certyfikat ukończenia szkolenia jest potwierdzeniem posiadanej wiedzy z zakresu zaawansowanej księgowości, umożliwia rozpoczęcie pracy na stanowisku głównego księgowego oraz stanowi potwierdzenie posiadanych umiejętności do pełnienia kluczowych funkcji w firmie. Opis nabytych efektów uczenia się, kompetencji zawodowych: Planowanie, analizowanie i kontrolowanie sytuacji finansowej jednostki- Umiejętności – wykonuje zadania oraz formułuje i rozwiązuje problemy finansowo-księgowe z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin. Kierowanie pracami działów finansowo-księgowych- Umiejętności – planuje własną pracę oraz organizuje, nadzoruje i kontroluje pracę podległych pracowników. Monitorowanie prawidłowości rozliczeń finansowych z organami podatkowymi, ZUS, instytucjami finansowymi i kontrahentami-Umiejętności – wykonuje zadania mające na celu prawidłowe oraz terminowe rozliczenie jednostki z budżetem i kontrahentami, Opracowywanie sprawozdań finansowych i raportów -Umiejętności – wykonuje zadania związane z ustalaniem wyniku finansowego oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych i raportów
Drukuj do PDF