Kategorie usług
 
Menu

ADR, nalewaki, wózki widłowe, HDS, podesty ruchome przejezdne, opłata za pierwsze egzaminy państwowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/17/14017/457500
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 6 500,00 zł
Cena netto za godzinę 38,46 zł Cena brutto za godzinę 38,46
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 169
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-21 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-18
Maksymalna liczba uczestników 45
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy, - TDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (nalewaki), - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (wózek,HDS,podest).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Marszałkowski
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Marszałkowski
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Każdy uczestnik po zakończeniu usługi powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - prowadzenia i obsługiwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), - obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO), - prowadzenia i obsługiwania wózków jezdniowych z napędem silnikowym kat. II WJO, - obsługi i użytkowania żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS), - obsługi i użytkowania podestów ruchomych przejezdnych kat. I P.
Drukuj do PDF