Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie standaryzacji procesów organizacji biznesowej cz.1


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/16/14762/457377
Cena netto 36 000,00 zł Cena brutto 44 280,00 zł
Cena netto za godzinę 1 200,00 zł Cena brutto za godzinę 1 476,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-23 Termin zakończenia usługi 2019-09-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-22
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GVC Group Sp z o.o.
Osoba do kontaktu Daniel Zarzycki Telefon 785655244
E-mail d.zarzycki@gvcgroup.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem głównym jest standaryzacja i optymalizacja komunikacji między działami i pracownikami firmy, co realnie wpłynie na szybkość podejmowanych decyzji oraz odpowiedzialność poprzez budowę/ udoskonalenie odpowiedniego schematu organizacyjnego, określenie zakresów kompetencji i obowiązków pracowników. Przygotowanie schematów poszczególnych procesów w oparciu o rozmowy z pracownikami. Na tej podstawie zostanie zbudowany schemat organizacyjny, który ma realnie poprawić komunikację między pracownikami w organizacji. Istotnie skróci drogę komunikacji w firmie między działami.
Cel edukacyjny
Celem usług jest uzyskanie wiedzy jak wypracować efekty poszczególnych stanowisk w organizacji, jak określać wymagania kompetencyjne oraz jak prawidłowo opisywać stanowiska pracy. Uczestnik doradztwa będzie posiadał umiejętność jak analizować pracę na poszczególnych stanowiskach, jak usprawniać cele krótko i długoterminowe a także jak diagnozować luki kompetencyjne na poszczególnych stanowiskach pracy. Wzmocni swoje kompetencje społeczne. Zmapowanie procesów, które zachodzą wewnątrz organizacji, wskaże pracownikom model przyczynowo skutkowy i pozwoli systemowo zrozumieć wzajemne oddziaływanie komórek organizacyjnych na produkt/usługę przedsiębiorstwa.
Drukuj do PDF