Kategorie usług
 
Menu

KURS DOSZKALAJĄCY do kat. D po Kat. C


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/16/31027/457372
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-08 Termin zakończenia usługi 2019-10-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-08
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs na prawo jazdy kat. A , A1, A2, B, C, C+E, kwalifikacja wstępna kierowców zawodowych z zakresie bloków pragrmowych C, C+E, C1, C1+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona kierowców zawodowych w zakresie bloków programowych C, C+E, C1,C1+E, szkolenie okresowe kierowców zawodowych w C, C+E, C1, C1+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SZKOŁA NAUKI JAZDY AREK ARKADIUSZ STOPIŃSKI
Osoba do kontaktu ANETA STOPIŃSKA Telefon 570860870
E-mail AREK.SZKOLA.BIURO@GMAIL.COM
Cel usługi
Cel biznesowy
DODATKOWA REKLAMA
Cel edukacyjny
PODWYŻSZENIE KWALIFIKACJI ZAPOZNANIE Z ZAGROŻENIAMI I WYPADKAMI ZAPOZNANIE Z ZASADAMI UDZIALANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ZAPOZNANIE Z ZASADAMI EKODRIVINGU ZAWODOWE PRZYGOTOWANIE KIEROWCY DO PODJAZDU NA RAMPĘ NAJAZDOWĄ
Drukuj do PDF