Kategorie usług
 
Menu

PLAN DO CHECK ACT – cykl Deminga i balansowanie stanowiska pracy jako klucz do poprawy wyniku finansowego firmy.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/16/11220/456848
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 281,25 zł Cena brutto za godzinę 281,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-18 Termin zakończenia usługi 2020-01-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-18
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Europartner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Agata Fuksiewicz Telefon +48728970097
E-mail biuro@europartner.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest poznanie narzędzi LEAN, jako narzędzi Ciągłego Doskonalenia oraz ich znaczenia w usprawnianiu procesów. Oprócz wiedzy niezwykle istotnym będzie wykorzystanie narzędzi Lean w praktyce poprzez symulację prostego procesu produkcyjnego. W trakcie gry symulacyjnej kładziemy nacisk na: orientację na klienta, identyfikację i eliminację marnotrawstw, zbalansowanie prac na stanowiskach oraz ciągłe doskonalenie procesów. Cel edukacyjny to także świadomość wpływu każdego uczestnika na cały proces. Uczestnik po zakończonym szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu jak poprawnie i skutecznie dokonać identyfikacji i eliminacji marnotrawstw na stanowisku pracy. Będzie wiedział na czym polega cykl Deminga w praktyce. Uczestnik będzie wiedział jak usprawnić proces produkcyjny w swojej firmie, jak balansować pracę na swoim stanowisku. Będzie znał narzędzia Lean jako elementy ciągłego doskonalenia się. Będzie miał wiedzę z zakresu co rzeczywiście wpływa na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa produkcyjnego. Uczestnik po szkoleniu będzie umiał zoptymalizować proces produkcyjny w swojej firmie tak aby wzrosła efektywność przy równoczesnej redukcji kosztów. Uczestnik będzie umiał wykorzystać w praktyce narzędzia Lean aby wyeliminować marnotrawstwo i utrzymać wysoką jakość pracy co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności całej firmy na rynku a tym samym poprawi wynik finansowy przedsiębiorstwa. Będzie także umiał wyeliminować jedno z marnotrawstw w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia. Będzie również potrafił znaleźć potencjał do obniżania kosztów w firmie. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne w zakresie budowania relacji międzyludzkich, komunikacji interpersonalnej oraz potrzeby samorozwoju. Szkolenie ma na celu również uświadomić uczestnikom, że dzięki rozwojowi kompetencji społecznych pozostaną atrakcyjnymi dla pracodawców pracownikami, którzy radzą sobie w stale zmieniającej się rzeczywistości biznesowej oraz prężnie rozwijającej się gospodarce rynkowej.
Drukuj do PDF