Kategorie usług
 
Menu

Warsztaty doskonalące BHP dla Członków Zakładowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Społecznych Inspektorów Pracy i Przedstawicieli Pracowników


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/13/11383/455636
Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 906,50 zł
Cena netto za godzinę 103,33 zł Cena brutto za godzinę 127,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-04 Termin zakończenia usługi 2019-12-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-27
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji "SYSTEM" Kostrzanowski, Kowalkow, Okraska Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Magdalena Baryń Telefon +48 34 321 43 80
E-mail m.baryn@biuro-system.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie aktualnych przepisów prawnych dotyczących powołania oraz zadań i obowiązków Komisji BHP, przepisów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy, przepisów dotyczących rodzicielstwa oraz czasu pracy oraz trybu postępowania w zakresie wypadku w drodze i z pracy. Po ukończeniu warsztatów uczestnik będzie również posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej oceny przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, a także organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Drukuj do PDF