Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Dedykowane doradztwo w zakresie Visual Merchandisingu


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/12/22655/454562
Cena netto 960,00 zł Cena brutto 1 180,80 zł
Cena netto za godzinę 240,00 zł Cena brutto za godzinę 295,20
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 4
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-14 Termin zakończenia usługi 2019-11-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-08
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon 784762567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel biznesowy usługi: 1. Zwiększenie ilości pozyskanych klientów o 10%, zwiększenie obrotów ze sprzedaży produktów o 10% i zyskowności z prowadzenia lokalu o 12% w perspektywie 3 miesięcy, poprzez: a. znaczne podniesienie kompetencji pracowników w zakresie zmiany aranżacji sklepu zgodnie z zasadami Visual Merchandisingu, b. zwiększenie sprzedaży produktów o wyższej jakości, atrakcyjności i cenie, c. wdrożenie zasady layoutu sklepu Cel biznesowy usługi doradczej jest: Szczegółowy - Zwiększenie ilości pozyskanych gości, obrotów ze sprzedaży i zyskowności poprzez: podniesienie kompetencji pracowników w zakresie zmiany aranżacji sklepu zgodnie z zasadami Visual Merchandisingu, zwiększenie sprzedaży produktów, poznanie zasad visual merchandisingu, Mierzalny - zwiększenie ilości pozyskanych klientów o 10% oraz zwiększenie obrotów ze sprzedaży i zyskowności z prowadzenia lokalu o 12% Akceptowalny - cel został skonsultowany i ustalony wraz z zamawiającym, osobami biorącymi udział w usłudze oraz trenerem przeprowadzającym Realistyczny - wyznaczony cel biznesowy jest ambitny, ale osiągalny. Terminowy - realizacja celu biznesowego nastąpi w perspektywie 3 miesięcy od momentu zakończenia doradztwa.
Cel edukacyjny
W zakresie wiedzy uczestnik doradztwa pozna podstawowe załozenia Visual Merchandisingu, dowie się o ekspozycji i pozycjonowania towaru, pozna zachowanie i potrzeby klienta, pozna narzędzia VM, pozna rolę sprzedawcy Visual Merchandisingu, pozna zasady kreowania aranżacji wewnętrznej zgodnie z zasadami VM oraz pozna zasady tworzenia layoutu sklepu W zakresie umiejętności uczestnik doradztwa nauczy się stosować zasadę tworzenia layoutu sklepu, nabędzie umiejętności w zakresie pozycjonowania i ekspozycji towaru, nauczy się stosować narzędzia Visual Merchandisingu, nauczy się tworzyć aranżację wewnętrzną zgodnie z zasadami VM. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik doradztwa będzie eliminował najczęstsze błędy popełniane przy aranżacji sklepunabędzie umiejętność samokształcenia się
Drukuj do PDF