Kategorie usług
 
Menu

Instruktor Fitness z elementami wprowadzenia do wspinaczki


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/11/10258/454305
Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 7 000,00 zł
Cena netto za godzinę 61,95 zł Cena brutto za godzinę 61,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 113
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-21 Termin zakończenia usługi 2019-10-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-20
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Instruktor Rekreacji Ruchowej
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w formie pisemnej i ustnej prowadzonym przez specjalistów w danej dziedzinie i pod nadzorem Dyrektora Placówki, po jego pozytywnym ukończeniu kursant otrzymuje dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje odpowiadające kwalifikacją UE
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w formie pisemnej i ustnej prowadzonym przez specjalistów w danej dziedzinie i pod nadzorem Dyrektora Placówki, po jego pozytywnym ukończeniu kursant otrzymuje dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje odpowiadające kwalifikacją UE.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EFIB dr Magdalena Górecka Akredytowana Placówka Edukacji Ustawicznej
Osoba do kontaktu Magdalena Górecka Telefon +48 694 655 766
E-mail kursy@efib.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik nabywa praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie podstaw pracy instruktora fitness z uwzględnieniem kompetencji miękkich, podstaw kształtowania zdolności motorycznych, stretchingu i wprowadzenia do wspinaczki. - Wiedza: jak ćwiczyć oraz jak pracować wykorzystując elementy kompetencji miękkich, podstaw kształtowania zdolności motorycznych, stretchingu i wprowadzenia do wspinaczki by prowadzić bezpiecznie zajęcia oraz jak efektywnie wykorzystać wiedzę z w/w zakresu - Umiejętności: jak dobierać ćwiczenia pod kątem podstaw stretching, kształtowania zdolności motorycznych do osób uprawiających wspinaczkę - Kompetencje społeczne: rozwój własny pod kątem zdobycia wiedzy z zakresu stretching podstaw motoryki człowieka i wprowadzenia do wspinaczki a także nabycie kompetencji prowadzenia własnego treningu w zakresie podstaw zajęć fitness i wprowadzenia do wspinaczki. Uczestnik zdobędzie umiejętności samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanym zawodem.
Drukuj do PDF