Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Akademia Menadżera – diagnoza potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorstwa oraz luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/11/22655/454019
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-26 Termin zakończenia usługi 2019-11-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Magdalena Bonkowska Telefon 882081654
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem doradztwa jest przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w 4 kluczowych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa: finansowym, rynkowym, procesów wewnętrznych i rozwoju, poprzez: • Analizę kompetencji kadry pracowniczej • Zdefiniowanie działań służących osiągnięciu celów rozwojowych • Ocenę głównych wyzwań i problemów • Zdefiniowanie i przeanalizowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń • Analizę najważniejszych obszarów problemowych oraz obszarów stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa Cel biznesowy usługi doradczej jest: Szczegółowy – przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Mierzalny – przeanalizowanie 4 kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa: finansowy, rynkowy, procesów wewnętrznych i rozwoju Akceptowalny – cel został skonsultowany i ustalony wraz z zamawiającym, osobami biorącymi udział w usłudze oraz trenerem przeprowadzającym. Realistyczny – wyznaczony cel biznesowy jest ambitny, ale osiągalny. Terminowy – realizacja celu biznesowego nastąpi w perspektywie 1-2 tygodniu od momentu zakończenia doradztwa.
Drukuj do PDF