Kategorie usług
 
Menu

WYBRANE PRAKTYCZNE PROBLEMY W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM NA GRUNCIE USTAWY – PRAWO BUDOWLANE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/11/42961/453992
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 845,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 369,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-15 Termin zakończenia usługi 2019-11-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-08
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MAREK TURCZA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Osoba do kontaktu Marek Turcza Telefon +48 607 990 838
E-mail kontakt@turczaszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom praktycznych aspektów prawa budowlanego (zarówno w kontekście uwarunkowań materialno-prawnych, jak i proceduralnych) oraz wzajemnego wpływu uwarunkowań wynikających z regulacji administracyjnoprawnych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane [dalej także: „pb”]) oraz cywilnoprawnych (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny [dalej także: „kc”], umowa o roboty budowlane).
Drukuj do PDF