Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat.A,C+E,D, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat.D1,D1+E,D i D+E, wózki widłowe, ADR, nalewaki, pojazdy uprzywilejowane kategorii B1, B, B+E oraz C1, C1+E, C,C+E, badania, opłata za pierwsze egzaminy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/10/14017/453395
Cena netto 17 000,00 zł Cena brutto 17 000,00 zł
Cena netto za godzinę 56,86 zł Cena brutto za godzinę 56,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 299
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-27 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje prawo jazdy kat. A,C+E,D zezwolenie na kierowanie pojazdami uprz., - Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, - Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy, - TDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (nalewaki), - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (wózek).
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - wykonywanie prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego, - prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej bloku programowego kat. D1,D1+E,D,D+E, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), - obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO), - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii A,C+E, D, - użytkowanie pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E oraz C1, C1+E, C,C+E, - prowadzenie i obsługiwanie wózków jezdniowych z napędem silnikowym kat. II WJO,


Drukuj do PDF