Kategorie usług
 
Menu

AGILE PROJEKT MANAGEMENT - ZASTOSOWANIE METOD ZWINNYCH W PROCESIE PROJEKTOWANIA DLA FIRM Z BRANŻY OPROGRAMOWAŃ


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/09/11220/452785
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 281,25 zł Cena brutto za godzinę 281,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-12 Termin zakończenia usługi 2019-12-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-12
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Europartner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Agnieszka Szwed Telefon +48733663044
E-mail doradztwo@europartner.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania projektami oraz prezentacja dobrych praktyk z zakresu optymalizacji procesu pracy. Adaptacyjne zarządzanie projektami to podejście wykorzystujące zbiór różnych metodyk, określanych jako zwinne, lekkie lub elastyczne oraz narzędzi stosowanych w zarządzaniu złożonymi i innowacyjnymi projektami. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik będzie umiał scharakteryzować podejścia Scrum i AgilePM® oraz będzie umiał wskazać różnice w odniesieniu do tradycyjnych metod zarządzania projektami. Będzie także umiał tworzyć wartościowe i innowacyjne rozwiązania zarówno dla firmy jak i konsumentów na każdym etapie projektowania. Dynamiczne otoczenie jak i zmieniające się wymagania klienta wymagają krótkoterminowego planowania i zaangażowania całego zespołu projektowego od którego oczekiwane jest duże zdyscyplinowanie i umiejętność współdziałania. Ważne jest aby w szkoleniu brał udział cały zespół działu IT i działu wdrożeniowego oraz technicznego, dzięki temu grupa uczestników nabędzie umiejętność współdziałania, elastyczności i adaptacyjności projektowania względem dynamicznie zmieniających się potrzeb i oczekiwań klienta. Szkolenie dostarczy całemu zespołowi projektowemu, kompletnego warsztatu umożliwiającego natychmiastowe rozpoczęcie prac zgodnie z jedną z najpowszechniej stosowanych zwinnych metod. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: znali genezę zwinnych metod produkcji oprogramowania, znali podstawowe różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym, a adaptacyjnym, znali ceremonię i narzędzia wykorzystywane do planowania i monitorowania przebiegu prac projektowych w metodzie Scrum. Będą potrafili prawidłowo określać role i zakresy odpowiedzialności w zespole działającym zgodnie z metodą Scrum oraz świadomie będą umieli wykorzystywać mechanizm analizy i adaptacji do doskonalenia procesu produkcji oprogramowania, praktyk inżynierskich i stosowanych narzędzi. Uczestnik będzie potrafił wskazać, jak należy przeprojektować pracę zespołu projektowego, aby wykorzystać w pełni jego potencjał i podnieść efektywność działań. Szkolenie umożliwi uczestnikowi nabycie kompetencji społecznych w zakresie budowania relacji międzyludzkich, komunikacji interpersonalnej oraz potrzeby samorozwoju. Szkolenie ma na celu również uświadomić uczestnikom, że dzięki rozwojowi kompetencji społecznych pozostaną atrakcyjnymi dla pracodawców pracownikami, którzy radzą sobie w stale zmieniającej się rzeczywistości biznesowej oraz prężnie rozwijającej się gospodarce rynkowej.
Drukuj do PDF