Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat.A,C,C+E,D,kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat.C1,C1+E,C i C+E, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat.D1,D1+E,D i D+E badania, opłata za pierwsze egzaminy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/08/14017/452344
Cena netto 17 000,00 zł Cena brutto 17 000,00 zł
Cena netto za godzinę 48,57 zł Cena brutto za godzinę 48,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 350
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-18 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje: prawo jazdy kat. A,C,C+E,D, - Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik po zakończeniu usługi powinien być przygotowany do: - wykonywania prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego, - prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bloku programowego kat. C1,C1+E,C,C+E, - prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej bloku programowego kat. D1,D1+E,D,D+E, - prowadzenia i obsługiwania pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii A,C,C+E,D.


Drukuj do PDF