Kategorie usług
 
Menu

Operator wózków jezdniowych kat. II WJO wraz z egzaminem UDT.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/03/18276/449692
Cena netto 772,00 zł Cena brutto 772,00 zł
Cena netto za godzinę 11,52 zł Cena brutto za godzinę 11,52
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 67
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-07 Termin zakończenia usługi 2019-11-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-03 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-04
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk
Osoba do kontaktu Marek Tomczyk Telefon +48 15 816 55 55
E-mail biuro@prawkostalowa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kategorii II WJO wraz z bezpieczną wymianą butli. Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona. Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu: 1. Uzyskuje wiedzę na temat budowy i typów wózków, wiedzę na temat zasad poruszania się wózkiem, wiedzę w zakresie zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych w obrębie pracy wózka, wiedzę w zakresie zasad BHP i bezpiecznej wymiany butli gazowej. 2. Posiada umiejętność prowadzenia wózka, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z poruszaniem się i pracą z przewożonym ładunkiem. 3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje zagrożenia, szkolenie przygotowuje przyszłego operatora do samodzielnej, bezpiecznej pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami BHP i wymogami stawianymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji osoba szkolona ma możliwość podniesienia swojego statusu społecznego poprzez ewentualny awans i wyższe zarobki.


Drukuj do PDF