Kategorie usług
 
Menu

Obsługa Pacjenta onkologicznego z elementami psycholgii


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/25/26483/446288
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 1 800,00 zł
Cena netto za godzinę 360,00 zł Cena brutto za godzinę 360,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-18 Termin zakończenia usługi 2019-11-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-18
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSZCZAPIŃSKI PRZEMYSŁAW FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KREATOR"
Osoba do kontaktu Przemysław Oszczapiński Telefon 509652643
E-mail przemaspo@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dla grupy docelowej przedsiębiorców i ich pracowników profesjonalnie zajmujących się obsługą klienta/pacjenta onkologicznego- świadczeniem usług medycznych w zakresie prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur dotyczących uprawnień i obowiązków związanych z obsługą klienta/pacjenta onkologicznego. Uczestnik po zakończonym szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę na temat pracy z ludźmi – w szczególności na temat obsługi klienta/pacjenta onkologicznego którą jest efektywna komunikacja w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem onkologicznym w branży medycznej. Będzie posiadał niezbędną wiedzę na temat organizacji pracy w placówce medycznej - co zmienić w dotychczasowym schemacie organizacji pracy w szczególności dotyczącej obsługi klienta/pacjenta onkologicznego. Zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności na temat czynników determinujących proces obsługi pacjenta onkologicznego w całym cyklu opieki medycznej oraz wypracuje odpowiednią postawę, a także motywację do wdrażania zoptymalizowanych rozwiązań w placówkach medycznych. Dowie się jakie aspekty odgrywają kluczową rolę w budowaniu łańcucha wartości dla pacjenta oraz jaką rolę odgrywają osoby odpowiedzialne za kontakt z chorym w całym cyklu opieki medycznej. Będzie potrafił w sposób samodzielny wykonać szereg zadań przy wykorzystaniu najnowszych technik psychologii jakimi są wykorzystywanie elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wykorzystywanie odpowiedniej argumentacji, zachowanie spokoju i pewności siebie w trudnych sytuacjach, wzbudzanie zaufania u klientów/pacjentów onkologicznych a przede wszystkim budowanie wizerunku profesjonalisty, budowanie relacji z klientem/pacjentem onkologicznym. Będzie potrafił w sposób właściwy dobrać odpowiednią technikę – wyznaczone standardy występujące w profesjonalnej obsłudze klienta/pacjenta onkologicznego. Pozna najnowocześniejsze techniki , metody obsługi klienta/pacjenta onkologicznego. Nauczy się rozwijania indywidualnej empatii oraz pozna jej wpływ na budowanie relacji z pacjentem onkologicznym. Będzie potrafił profesjonalnie przeprowadzić wywiad z klientem/pacjentem onkologicznym. Będzie potrafił wykonać rejestrację klienta/pacjenta onkologicznego telefonicznie i komputerowo według standardów profesjonalnej obsługi klienta/pacjenta onkologicznego. Po ukończeniu szkolenia kursant będzie potrafił samodzielnie zadecydować o potrzebie włączenia potrzebnego specjalisty psychologa do obsługi klienta/pacjenta onkologicznego. Będzie potrafił zmniejszyć poziom stresu a zwiększyć poziom zadowolenia z wykonywanej pracy. Będzie potrafił w sposób właściwy zapewnić komunikację z klientem/pacjentem onkologicznym. Będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z obsługą klienta/pacjenta onkologicznego. Będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF