Kategorie usług
 
Menu

Podstawy badania USG układu mięśniowo-szkieletowego dla fizjoterapeutów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/23/25273/446141
Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 490,00 zł
Cena netto za godzinę 87,65 zł Cena brutto za godzinę 87,65
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-25 Termin zakończenia usługi 2019-10-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-15
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu USG TRENER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Agata Rosłan Telefon +48 518 295 896
E-mail a.roslan@usgtrener.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Głównym celem kształcenia jest zdobycie samodzielnych umiejętności wykonywania podstawowych badań ultrasonograficznych narządu ruchu w zakresie: USG mięśni USG ścięgien, więzadeł chrząstki, kości USG ścięgien Achillesa USG stawu kolanowego USG stawu ramiennego USG stawu skokowego Efekty kształcenia: Uczestnik po szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu: obsługi aparatu USG i wykorzystania ultradźwięków w zakresie podstawowej diagnostyki układu mięśniowo – szkieletowego (stawy, mięśnie, ścięgna, więzadła, chrząstki, kości) optymalizacji obrazu USG oraz doboru sond do poszczególnych rodzajów badań identyfikacji prawidłowego obrazu USG anatomii ultrasonograficznej układu mięśniowo-szkieletowego schematu opisu badania USG podstawowych technik badania USG z zakresu: układu mięśniowo-szkieletowego Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające: samodzielnie wykonanie podstawowego badania ultrasonograficznego omawianych struktur z rozpoznaniem obrazów prawidłowej anatomii określenie w jakich stanach klinicznych, przy jakich podejrzeniach i przy uzyskaniu jakich obrazów powinno być wykonane konsultacyjne badanie ultrasonograficzne określenie w jakich stanach klinicznych, przy jakich podejrzeniach i przy uzyskaniu jakich obrazów należy skierować pacjenta do lekarza Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne poprzez: wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami budowanie relacji z pacjentem, które doprowadzą do poprawy komunikacji pomiędzy pacjentem i fizjoterapeutą
Drukuj do PDF