Kategorie usług
 
Menu

AMBASADOR MARKI jako sposób na intensyfikację procesu Sprzedaży samochodów nowych i używanych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/23/19538/446112
Cena netto 1 400,00 zł Cena brutto 1 400,00 zł
Cena netto za godzinę 280,00 zł Cena brutto za godzinę 280,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-27 Termin zakończenia usługi 2019-11-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-02 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-26
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Rozwoju i Edukacji Karina Indryka
Osoba do kontaktu Piotr Jaroś Telefon +48 787 741 742
E-mail piotr.jaros@centrum-rozwoju.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Ambasador Marki” jest przedstawienie wiedzy z zakresu reprezentowania firmy w sposób rzetelny, szczery i profesjonalny. Szkolenie przygotuje uczestników do pełnienia roli „Ambasadora Marki”, uczestnik po szkoleniu posiada kompetencje w następujących obszarach: 1. Wiedza: - Zna pojęcie ambasadora marki i wie jakie ma ono wpływ na wyniki firmy - Posiada wiedzę ze schematów pracy profesjonalnego ambasadora marki - Potrafi wykazać cechy i umiejętności ambasadora marki - Przejawia wysoki poziom kompetencji w prezentowaniu firmy jako ambasador marki - Wie jakie znaczenie ma jego praca jako ambasadora marki i zna model ambasadora marki - Zna aktualne standardy pracy ambasadora marki i wie jak dostosować je do swojego środowiska pracy - Jest świadom swoich słabych/mocnych stron, oraz szans i i zagrożeń wynikających z pracy jako ambasador marki - Posiada wiedzę z technik ambasadora marki 2. Umiejętności: - Umiejętnie stosuje techniki i schematy pracy ambasadora marki - Z powodzeniem stosuje model ambasadora marki w swojej pracy - Potrafi reprezentować firmę w pracy, jak i poza nią w sposób profesjonalny, zachowując standardy zgodne z teorią ambasadora marki - Posiada umiejętności przekonywania klientów do swoich produktów w sposób rzetelny i nienachalny - Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu budowania profesjonalnego wizerunku do zbudowania rzetelnego wizerunku, który będzie z nim spójny - Potrafi sprecyzować swoje cele i wyznaczyć ścieżki do ich realizacji 3. Społeczne: - Jest świadom swoich słabych i mocnych stron i zna swoje obszary do rozwoju - Potrafi korzystać z modelu ambasadora marki tak, by nie eksponować w sytuacji kontaktu z klientem swoich słabych stron - Nakłania potencjalnych klientów za pomocą szczerej i rzetelnej komunikacji - Potrafi samodzielnie zanalizować problem i stworzyć program naprawczy w sytuacjach kryzysowych - Wie i potrafi budować i rozwijać dalej swój wizerunek jako ambasador marki
Drukuj do PDF