Kategorie usług
 
Menu

Moduł 13.2017.AR.8 - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/23/12471/446107
Cena netto 380,00 zł Cena brutto 380,00 zł
Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 47,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-29 Termin zakończenia usługi 2019-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-26
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Moduł 5.2017.AR.8 - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego; Moduł 6.2017.R.8 - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego; Moduł 23.2020.A.16 - Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość; Moduł 27.2020.A.8 - Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie
Osoba do kontaktu Katarzyna Goś Emilia Kokorniak Telefon 89 527 90 50
E-mail biuro@olsztyn.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: • Nabycie wiedzy z zakresu zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze. • Zdobycie umiejętności umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe. • Zdobycie umiejętności umożliwiających biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego, • Nabycie umiejętności samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF