Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka polskiego oraz kultury polskiej dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji oraz Federacji Rosyjskiej (grupowy)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/21/15577/444828
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-21 Termin zakończenia usługi 2019-09-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-21
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon
Osoba do kontaktu Jakub Szpon Telefon
E-mail jakub.szpon@cusd.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest opanowanie podstaw języka polskiego w sposób pozwalający na odnalezienie się w codziennych sytyacjach życiowych: 1. komunikowanie się w języku polskim w podstawowych sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce, podróżowaniem, załatwianiem spraw urzędowych; 2. pisanie krótkich tekstów oficjalnych i nieoficjalnych na poziomie podstawowym; rozumienie najważniejszych treści i intencji zawartych w prostych tekstach pisanych i mówionych; 3. opanowanie podstawowego zasobu słownictwa, reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wymowy i intonacji umożliwiających komunikowanie się z rodzimymi i nierodzimymi użytkownikami języka polskiego w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie języka; 4. osiągnięcie przewidzianego etapie kształcenia A1/A2 poziomu kompetencji komunikacyjnej oraz wiedzy o kulturze polskiej (zgodnie z ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców)
Drukuj do PDF