Kategorie usług
 
Menu

ITIL® 4 Foundation - kompleksowe szkolenie akredytowane


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/14/11502/443214
Cena netto 850,00 zł Cena brutto 850,00 zł
Cena netto za godzinę 53,13 zł Cena brutto za godzinę 53,13
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-16 Termin zakończenia usługi 2019-09-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-11
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Krzysztof Kliś Telefon +48 123 579 579
E-mail szkolenia@inprogress.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ITIL® 4 Foundation ma na celu dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu dobrych praktyk zarządzania usługami IT, aby uczestnik mógł efektywnie i świadomie, na każdym szczeblu, uczestniczyć przy zarządzaniu usługami IT. Szkolenie przygotowuje do przystąpienia do egzaminu ITIL 4 Foundation, który odbywa się trzeciego dnia, tj. w sobotę po zakończeniu części dydaktycznej. Uczestnik posiada wiedzę na temat procesów, relacji, korzyści i wyzwań w bibliotece dobrych praktyk ITIL® 4, Cyklu Życia Usługi (Service Lifecycle), na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL® 4. Rozumie model procesowy, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę. Zna również podstawowe definicje oraz standardowe słownictwo z zakresu tematyki ITIL® 4. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia posiadają kompetencje społeczne takie jak: wspólne dążenie do celu, umiejętność zaplanowania działania, praca w grupie, skuteczne porozumiewanie się, osiąganie sukcesów dla przedsiębiorstwa w przypadku prowadzenia projektu. Uczestnik zdobędzie również umiejętność samokształcenia się, zrozumie istotę pracy przy wykorzystaniu biblioteki ITIL 4.


Drukuj do PDF