Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. A / MBON


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/14/22354/443202
Cena netto 2 960,00 zł Cena brutto 2 960,00 zł
Cena netto za godzinę 37,00 zł Cena brutto za godzinę 37,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-19 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-19
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs na prawo jazdy kat A
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c
Osoba do kontaktu Marta Zabiegaj Telefon 501421996
E-mail biuro@luz.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia est przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. A
Drukuj do PDF