Kategorie usług
 
Menu

Pakiet szkoleń "F-gazowych" ( "Certyfikat dla Personelu" (F-gazy) + lutowanie twarde + napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 (butli) gazami skroplonymi fluorowanymi)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/09/29879/441106
Cena netto 5 170,00 zł Cena brutto 5 170,00 zł
Cena netto za godzinę 235,00 zł Cena brutto za godzinę 235,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-26 Termin zakończenia usługi 2019-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-25
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.
Osoba do kontaktu Katarzyna Janik Telefon +48 500 400 086
E-mail katarzyna.janik@oszomega.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa dotyczących instalacji klimatyzacji oraz nabycie prawidłowych umiejętności praktycznych wymaganych podczas instalacji, konserwacji, naprawy i obsługi klimatyzacji, napełniania zbiorników ciśnieniowych i lutowania. Uczestnik będzie znał: przepisy i normy dotyczące chłodnictwa, podstawy termodynamiki, sposoby postępowania z czynnikiem chłodniczym, sposób postępowania i konserwacji ze sprężarkami tłokowymi, śrubowymi i spiralnymi, skraplaczami chłodzonymi powietrzem i wodą, parownikami chłodzonymi powietrzem i wodą, termostatycznymi zaworami rozprężnymi, sposób wykonania dozoru technicznego zbiorników przenośnych, właściwości fizyczne i chemiczne gazów, konstrukcję zbiorników przenośnych i ich parametry, konstrukcję i wymagania dla osprzętu, sposób znakowania zbiorników przenośnych, sposób ich napełniania oraz ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe a także sposób transportowania i składowania zbiorników przenośnych. Uczestnik będzie potrafił: instalować, konserwować, naprawiać instalacje klimatyzacji, wykonać kontrole szczelności instalacji, budować prawidłowe instalacje chłodnicze, wykonywać lutowanie twarde elementów, postępować ze zbiornikami ciśnieniowymi i je napełniać. Uczestnik kursu nabędzie kompetencje społeczne w zakresie współpracy z innymi pracownikami.
Drukuj do PDF