Kategorie usług
 
Menu

FAKTURY VAT w 2019 roku


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/05/13089/439382
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-30 Termin zakończenia usługi 2019-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-23
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest poznanie zagadnień związanych z wprowadzonymi zmianami przepisów podatkowych, uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowo wystawianymi fakturami VAT, Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą. Uczestnik szkolenia osiągnie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zasad ustalania i prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku VAT, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
Drukuj do PDF