Kategorie usług
 
Menu

Dobór i zastosowania alternatywnych narzędzie w walce z wypaleniem zawodowym. Nie tylko premia jest nagrodą. CZĘŚĆ II.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/30/21381/436851
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 150,00 zł Cena brutto za godzinę 150,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-11 Termin zakończenia usługi 2019-10-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-10
Maksymalna liczba uczestników 80
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Maritime Consulting Poland Dariusz Kowalski
Osoba do kontaktu Darek Kowalski Telefon +48 665 106 607
E-mail biuro@4yachts.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem usługi jest analiza i badanie potrzeb szkoleniowych poprzedzające nowych wartości, misji, wizji i celów firmy. Poszukiwanie nowych alternatywnych do wynagrodzenia narzędzi w motywacji do działania zespołu organizacji. Analiza możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej przez innowacyjne metody budowania więzi i atmosfery wśród współpracowników, która przekłada się na efekt wzrostu ich wydajności. Usługa doradcza ma na celu pokazanie możliwości i narzędzi do wykorzystania w przedsiębiorstwie dla zwiększenia zadowolenia pracownika z wykonywanej pracy. Podczas zajęć pokażemy, jak ważne jest odpowiednie motywowanie siebie, budowanie wartości i relacji międzyludzkich, które zastosowane we właściwy sposób wesprą działania firmy. Właściwe narzędzia i podejście indywidualne do podwładnego ma bezpośrednie przełożenie na wyniki osiągane np: w działach sprzedaży, produkcji lub administracji. Za pomocą trafnego doboru odpowiednich narzędzi motywacyjnych wobec pracownika, przełożony może uniknąć przetasowań lub niedoborów personalnych w firmie i uniknąć migracji pracowniczej.
Cel edukacyjny
Wskażemy na co zwracać uwagę i jak właściwie zastosować motywowanie pracowników - teorie, modele, rodzaje. Jak odróżnić motywację pozytywną od negatywnej. Pokażemy w praktyce nowoczesne metody oraz alternatywne instrumenty motywacyjne, które wykażą, że nie tylko premią czy gratyfikacją materialną można nagradza pracownika. Wykażemy na jakie uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego należy szczególnie zwracać uwagę u pracownika, by zapobiegać jego wypaleniu zawodowemu. Jakie czynniki wpływają na poziom satysfakcji i jak je wykorzystać w pracy. Na podstawie analizy zwrócimy uwagę, jakie działy i grupy pracowników są szczególnie narażone na niebezpieczne zjawisko wypalenia zawodowego.
Drukuj do PDF