Kategorie usług
 
Menu

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z obsługą i wymianą butli gazowej kat. II WJO


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/26/10770/435302
Cena netto 749,00 zł Cena brutto 749,00 zł
Cena netto za godzinę 37,45 zł Cena brutto za godzinę 37,45
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-25 Termin zakończenia usługi 2019-11-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-22
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
Osoba do kontaktu Katarzyna Panek Telefon 32 738 51 90
E-mail szkolenia@eck-prestige.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych oraz przygotowanie do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Zdobycie wiedzy z zakresu eksploatacji oraz poznanie zasad bezpiecznej pracy wózkami jezdniowymi. Omówione zostaną czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w trakcie pracy i po pracy wózkami oraz czynności zabronione operatorowi podczas pracy. Uczestnik nabędzie umiejętności bezpiecznej jazdy wózkiem jezdniowym, w tym samodzielnej wymiany butli w wózkach napędzanych gazem. Uczestnik będzie potrafił zastosować nabytą wiedzę w praktyce, będzie umiał samodzielnie obsługiwać wózki jezdniowe kat. II WJO.
Drukuj do PDF