Kategorie usług
 
Menu

Digital Optimisation - The Chartered Institute of Marketing


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/25/40639/434693
Cena netto 4 634,15 zł Cena brutto 5 700,00 zł
Cena netto za godzinę 128,73 zł Cena brutto za godzinę 158,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 36
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-24 Termin zakończenia usługi 2020-05-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-29 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-20
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Robert Kozielski questus
Osoba do kontaktu Anna Muskała Telefon +48 601 052 704
E-mail amuskala@questus.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Zdobycie praktycznych umiejętności, które poprawią efektywność oraz sprawność działań firmy w zakresie marketingu oraz zarządzania, co w rezultacie wpłynie na większą jej konkurencyjność, a także zyskowność. Umiejętności dotyczące tego, jak lepiej, szybciej, a przede wszystkim skuteczniej dotrzeć do klienta, a także jak go zatrzymać – realny wzrost ilości oraz lojalności konsumentów. Szansa na nawiązanie nowych relacji biznesowych, które skutkować będą nowymi projektami oraz rozwiązaniami.
Cel edukacyjny
Zmiany w zachowaniach konsumenckich wymuszają na marketerach ciągłe dostosowywanie działań do potrzeb klientów. Program Digital Optimisation pozwala uczestnikom rozwinąć zarówno umiejętności wychwytywania zmian w środowisku biznesowym, jak i optymalizowania strategii i działań operacyjnych. Zajęcia będą ponadto koncentrować się na zwiększaniu efektywności konwersji oraz procesie analizy digital marketingu. Program Digital Optimisation obejmuje następujące zagadnienia: • Analiza środowiska cyfrowego • Selekcja i dobór kanałów digitalowych • Optymalizacja konwersji – audyt, strategia, niezbędne działania, raportowanie • Potrzeby i zachowania interesariuszy • Pomiar w środowisku cyfrowym – wskaźniki, narzędzia, analiza zgromadzonych danych • Podnoszenie efektywności kanałów digitalowych


Drukuj do PDF