Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa/Mikroprzedsiębiorstwo


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/22/17321/433115
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 230,00 zł
Cena netto za godzinę 333,33 zł Cena brutto za godzinę 410,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 3
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-17 Termin zakończenia usługi 2019-08-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-14
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Dorota Rycharska Telefon +48604680605
E-mail kontakt@agilebiz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wynikiem przeprowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych będzie przygotowanie planu działań rozwojowych z określeniem czasu koniecznego na jego wdrożenie. Zbudowanie strategii i wyznaczenie celów zapewnią realizację celów biznesowych oraz bezpośrednio przełoży się na wzrost kompetencji kadry menadżerskiej, a co za tym idzie efektywności przedsiębiorstwa i generowanego zysku w terminie 6 miesięcy od przeprowadzenia diagnozy.
Cel edukacyjny
Uczestnik będzie świadomy potrzeb rozwojowych i perspektywy czasowej do osiągnięcia oczekiwanych w strategii celów. Uczestnik będzie potrafił wykorzystać wskazówki, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele. Uczestnik będzie zdolny do wdrożenia struktury organizacyjnej wraz z opisem sposobu zarządzania, zakresów odpowiedzialności poszczególnych komórek, osób, kadry kierowniczej, i uprawnień decyzyjnych. Uczestnik będzie rozumiał zasady przeprowadzenia analizy najważniejszych obszarów problemowych oraz obszarów stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa, obecne i potencjalne, mocne oraz słabe strony przedsiębiorcy oraz szans i zagrożeń związanych z kapitałem ludzkim oraz analizę luk w know-how przedsiębiorstwa (w tym nowoczesnych technologii). Uczestnik będzie miał świadomość potrzeby dalszego rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych oraz kompetencji zespołu.
Drukuj do PDF