Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM oraz przy składowaniu i magazynowaniu


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/22/10770/432592
Cena netto 540,00 zł Cena brutto 540,00 zł
Cena netto za godzinę 77,14 zł Cena brutto za godzinę 77,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-18 Termin zakończenia usługi 2019-12-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-16
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
Osoba do kontaktu Sylwia Jasińska Telefon 32 738 51 91
E-mail szkolenia@eck-prestige.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu podstawowych przepisów bhp oraz obowiązujacymi ich normami. Uczestnik nabędzie umiejętności w kształtowaniu bezpiecznych zachowań  transportu wewnętrznego i składowania. Będzie potrafił rozpoznać zagrożenia i ryzyko wypadkowe zwiazane z ich prowadzeniem.
Drukuj do PDF