Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Prawo pracy".


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/19/8833/431906
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-15
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztyne
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent studiów podyplomowych "Prawo pracy" ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa pracy, stosunków pracy, prawa zabezpieczenia społecznego, ochrony pracy. Zna i rozumie przepisy i orzecznictwo sądów polskich i europejskich. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach. Potrafi korzystać z przepisów, prawidłowo je interpretować i stosować w praktyce. Wykształca w sobie umiejętność tworzenia umów, dokonywania czynności prawnych w sprawach personalnych. Potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje. Potrafi dokonać subsumcji w zakresie spraw związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Potrafi spojrzeć na problemy w sposób kompleksowy, w kontekście przepisów i orzecznictwa sadów europejskich. Ze zrozumieniem czyta publikacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . Ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich. Opanował krytyczną analizę tekstów prawnych oraz pism procesowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pozyskał umiejętności w zakresie wykładni funkcjonalnej regulacji układowych i wewnątrzzakładowych, obowiązujących w systemie prawa pracy. Ma wiedzę na temat funkcjonowania organów ochrony prawnej w stosunkach pracy. Ma świadomość możliwości dalszego kształcenia, a także świadomość wagi rozwoju intelektualnego, ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wie, jak ważne jest przestrzeganie i rozwijanie zasad etyki zawodowej.
Drukuj do PDF