Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona z zakresu kat. C z egzaminem państwowym "ALBERTINA"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/24982/431013
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 25,71 zł Cena brutto za godzinę 25,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-29 Termin zakończenia usługi 2019-09-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-26
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Wydany dokument Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji kierowcy zawodowego, niezbędne do wykonywania przewozów drogowych.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument zostaje wydany przez właściwego Wojewodę.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Potwierdza wykonywanie zawodu za stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Kmita Bożena P.P.H.U "ALBERTINA"
Osoba do kontaktu Magdalena Prysok Telefon +48 66 900 00 24
E-mail biuro@oskjoker.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy wykonującego przewóz drogowy.
Drukuj do PDF