Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu wraz z prognozami finansowymi


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/17/7300/430870
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 240,00 zł Cena brutto za godzinę 240,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-08 Termin zakończenia usługi 2019-08-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-08
Maksymalna liczba uczestników -
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Usługi Finansowe "INVEST" Lidia Lis - Bobrowicz
Osoba do kontaktu Aleksandra Rozwadowska Telefon 533-410-155
E-mail aleksandra.rozwadowska@investgroup.co.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi doradztwa jest opracowanie zbioru działań oraz sposobów postępowania, które przyczynią się do efektywnego zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie, oraz określenie odpowiednich w tym zakresie narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenie przedsiębiorstwa i realizacji zamierzonej inwestycji. Usługa będzie realizowana w celu poszerzenia rynku sprzedaży, określenia nowych kanałów sprzedaży w celu pozyskania nowych odbiorców, jak również maksymalizacji dochodów . Przeprowadzone zostaną wraz z klientem badania rynku branżowego oraz analizy związane z zapoznaniem się z usługami konkurencyjnymi, zbadanie rynku pod kątem nowych klientów indywidualnych oraz firm. Kolejne działania dotyczyły będą pracy z klientem nad zbudowanie planu finansowego w opraniu o analizę rynku i planu sprzedaży. Kolejne działania dotyczyć będą opracowaniu analizy inwestycji w kontekście zastosowanych rozwiązań oraz opracowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za rozwój, a kluczowymi elementami prowadzenia firmy, jest dobrze dobrany personel, przemyślana strategia rozwoju przedsiębiorstwa z wytyczonymi kierunkami działania oraz odpowiedni dobór instrumentów finansowych w celu uzyskania przewagi na rynku w którym działa przedsiębiorstwo Do celów usługi należy więc doradztwo w zakresie zbudowania planu inwestycyjnego, poprawy jakości zarządzania przedsiębiorstwem,. a także zbudowania silnej i wiarygodnej na rynku marki.
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: rekrutacji pracowników, budowania efektywnych zespołów sprzedażowych, budowania planów sprzedaży, zarządzania sprzedażą, podstaw w zakresie budowania strategii marketingowo-sprzedażowej, prawidłowego i efektywnego monitorowania rynku – nabycie wiedzy i umiejętności nt. prawidłowej identyfikacji docelowych grup klienckich, identyfikowania i budowania odpowiednich kanałów dystrybucji – nabycie potrzebnej wiedzy związanej z prowadzeniem wewnętrznych działań marketingowych– wiedza ta posłuży prawidłowemu komunikowaniu się i projektowaniu wewnętrznych strategii dotyczących m.in. budowania prawidłowych relacji między pracownikami, efektywnej sprzedaży, prowadzenie projektu inwestycyjnego w sposób prawidłowy w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej i maksymalizacji dochodów, nabycie potrzebnej wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem projektu inwestycyjnego, analiza opłacalności przedsięwzięcia i zarządzania firmą w zakresie nowych usług wdrażanych w firmie. Dzięki usłudze przedsiębiorca będzie miał okazję do dokładnego przemyślenia wszystkich aspektów związanych z rozwojem firmy i w konsekwencji do sprawdzenia, jakie środki materialne i finansowe będą niezbędne w strategiach rynkowych, produkcyjnych i finansowych. Uczestnik doradztwa poszerzy wiedzę z zakresu metod zarządzania przedsiębiorstwem , kreowania strategii rozwoju firmy. Nastąpi wzrost motywacji do sprawniejszego zarządzania organizacją.Poznanie przez uczestników skomplikowanych zagadnień rachunkowości i finansów w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem uczestnicy znają/potrafią m.in.: istotę i strukturę sprawozdań finansowych, zależność pomiędzy codziennymi zdarzeniami gospodarczymi a sprawozdaniami finansowymi, czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski, sporządzać plany finansowe krótko- i długoterminowe, narzędzia służące ocenie opłacalności planów inwestycyjnych, podstawowe zasady i miary ryzyka planowanych przedsięwzięć biznesowych
Drukuj do PDF