Kategorie usług
 
Menu

MS 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/16/8397/430090
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 4 551,00 zł
Cena netto za godzinę 105,71 zł Cena brutto za godzinę 130,03
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-21 Termin zakończenia usługi 2019-10-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-11
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Altkom Akademia S.A.
Osoba do kontaktu Izabela Fiedorek Telefon 801 25 85 66
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających planowanie, konfigurację i rozwiązywanie problemów z pamięciami masowymi i usługami wysokiej dostępności w środowisku fizycznym i wirtualnym. Po szkoleniu Uczestnik: będzie znał metody wysokiej dostępności i procesów równoważenia zarządzania zasobami, będzie potrafił wdrożyć rozwiązania wysokiej dostępności w środowisku Windows Server 2016, będzie potrafił zarządzać pamięcią masową i przetwarzaniem danych, będzie znał i wiedział jak przebiega proces instalacji, aktualizacji serwerów z wcześniejszych wersji, będzie znał sposoby składowania danych, będzie wiedział jaka jest rola Hyper-V i konfiguracja maszyn wirtualnych oraz zapozna się z rolą kontenerów, wysoką dostępnością i odzyskiwaniem po awarii oraz wdrażaniem systemów za pomocą obrazów. Zdobędzie umiejętności i wiedzę niezbędną do wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server 2016 w istniejącym środowisku biznesowym oraz pierwszym na ścieżce certyfikacyjnej Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2016. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu przyczynią się do efektywniejszego i sprawniejszego wykonywania powierzonych zadań z zakresu planowania, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów z pamięciami masowymi i usługami wysokiej dostępności w środowisku fizycznym i wirtualnym. Uczestnik będzie potrafił prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Uczestnik zdobędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Szkolenie przygotowuje również do egzaminu certyfikacyjnego Microsoft ze ścieżki MCSA: 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016.
Drukuj do PDF