Kategorie usług
 
Menu

Prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/03/12433/423154
Cena netto 1 900,00 zł Cena brutto 1 900,00 zł
Cena netto za godzinę 28,79 zł Cena brutto za godzinę 28,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 66
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-06 Termin zakończenia usługi 2020-02-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-01
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Prawo - prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo regulujące działalność gospodarczą". Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu. Celem kursu jest: W zakresie wiedzy, uczestnik pozna: - podstawy źródła i wykładnię prawa - podmioty prawa cywilnego, przedstawicielstwo, mienie, czynności prawne, terminy, przedawnienie roszczeń. - podstawowe zasady prawa pracy. - przepisy ogólne, spółki osobowe i kapitałowe - przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym - warunki prowadzenia działalności gospodarczej W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał: - wskazać właściwe do zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.. - wskazywać właściwe do zastosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. - wskazywać właściwe do zastosowania przepisów prawa spółek. - wskazywać właściwe do zastosowania przepisów postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. - wskazywać właściwe do zastosowania przepisów dotyczących działalności gospodarczej. W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć: - zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość do uczenia się przez całe życie. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach , - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.
Drukuj do PDF