Kategorie usług
 
Menu

Finanse i zarządzanie finansami (on-line)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/03/12433/423136
Cena netto 2 098,00 zł Cena brutto 2 098,00 zł
Cena netto za godzinę 31,79 zł Cena brutto za godzinę 31,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 66
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-22 Termin zakończenia usługi 2020-01-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-18
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel zajęć: przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Finanse i zarządzanie finansami". Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu. Celem kursu jest: W zakresie wiedzy, uczestnik pozna: - zasady Zarządzania finansami jednostek gospodarczych - zasady Wyceny przedsiębiorstw - Finanse publiczne - Finanse banków i instytucji finansowych - Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał: - identyfikować rodzaje kapitałów własnych oraz zasady ich tworzenia, przeznaczenia i wykorzystania. - dokonywać właściwego doboru metod wyceny (z uwzględnieniem celu wyceny, regulacji formalnoprawnych, zasobu materiałów informacyjnych i wymogów poprawności). - Identyfikować rodzaje środków publicznych, form ich występowania i zasad gospodarowania nimi. - rozpoznawać oraz kryteria klasyfikacji, uwarunkowania formalno-prawne, normy ostrożnościowe, ograniczenia regulacyjne poszczególnych podmiotów oraz wpływ tych uwarunkowań na gospodarkę finansową tych podmiotów. - ocenić organizacje oraz systemu zarządzania zakładem ubezpieczeń i zakładem reasekuracji. W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć: - zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość do uczenia się przez całe życie. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach , - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.
Drukuj do PDF