Kategorie usług
 
Menu

STUDIA PODYPLOMOWE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION EXECUTIVE ( MBA EXECUTIVE )


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/02/7712/422035
Cena netto 14 000,00 zł Cena brutto 14 000,00 zł
Cena netto za godzinę 51,47 zł Cena brutto za godzinę 51,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 272
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-05 Termin zakończenia usługi 2020-06-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-01
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny STUDIA PODYPLOMOWE
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Politechnika Białostocka
Osoba do kontaktu mgr Joanna Grabarska Telefon 85 7469810 784680522
E-mail j.grabarska@pb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych profesjonalnym kadrom zarządzającym, przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczy w organizacjach sektora prywatnego i publicznego oraz pełnienia funkcji przywódczych w organizacjach. Ponadto studia wyposażą uczestników w umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz komunikowania się i negocjacji; umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów, wiedzę w zakresie zarządzania projektami, zarządzania marketingowego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania marką oraz rachunkowości finansowej i zarządczej; umiejętności w zakresie stosowania metod i analiz statystycznych w procesie podejmowania decyzji menedżerskich. Absolwenci będą posiadali również umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz komunikowania się w zróżnicowanych otoczeniu gospodarczy. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające zajmować stanowiska kierownicze. Wiedza i umiejętności będą miały charakter zarządczy, ekonomiczny, finansowy, marketingowy oraz prawny. Dodatkowo, podczas zajęć dydaktycznych poruszane będą aspekty społeczne, psychologiczne i etyczne zarządzania.


Drukuj do PDF