Kategorie usług
 
Menu

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE jako organizacje pozarządowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/9069/419473
Cena netto 550,00 zł Cena brutto 550,00 zł
Cena netto za godzinę 34,38 zł Cena brutto za godzinę 34,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2019-11-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-14
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
Osoba do kontaktu Martyna Mularska Telefon 756412200
E-mail szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych zasadami rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej. Uczestnikami kursu mogą być osoby, które chcą poznać od strony praktycznej zasady księgowości w organizacji pozarządowej i zdobyć nowe kwalifikacje. Kurs jest skierowany do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach księgowości organizacji pozarządowych lub już ją rozpoczęły.


Drukuj do PDF