Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Indywidualny kurs języka angielskiego


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/11456/419460
Cena netto 1 220,00 zł Cena brutto 1 220,00 zł
Cena netto za godzinę 87,14 zł Cena brutto za godzinę 87,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-08 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-05
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Zone Centrum Językowe Elżbieta Skowron
Osoba do kontaktu Elżbieta Skowron Telefon 694421963
E-mail biuro@englishzone.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestnika do komunikacji w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji ustnej. Szkolenie umożliwi Uczestnikowi nabycie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego na poziomie A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). Po zakończeniu szkolenia Uczestnik rozumie potoczne zwroty i potrafi je zastosować w codziennych sytuacjach. Umie przedstawić siebie i innych. Potrafi formułować proste wypowiedzi związane z potrzebami życia codziennego.
Drukuj do PDF