Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C i C+E


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/10312/419287
Cena netto 2 300,00 zł Cena brutto 2 300,00 zł
Cena netto za godzinę 16,55 zł Cena brutto za godzinę 16,55
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 139
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-08 Termin zakończenia usługi 2019-08-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-02
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Ustawa o transporcie drogowym - tekst ujednolicony (Dz. U. z 2007 roku Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314)
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Ustawa z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43 poz. 246)
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Świadectwo kwalifikacji wydawane przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Egzamin państwowy przed komisją wojewódzką, uprawnienia mają charakter międzynarodowy
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Osoba do kontaktu Milena Jaroszuk Telefon 89 527 77 69
E-mail m.jaroszuk@wmzdz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent szkolenia opanuje wiedzę teoretyczna i umiejętności praktyczne umożliwiające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej w myśl obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Zakres wiedzy umijetności nabytych w trakcie kursu obejmuje zawód kierowca samochodu ciężarowego- kod zawodu : 832302 Absolwent szkolenia będzie: -posiadał wiedzę o organizacji rynku w przewozie, -znał zasady racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, -znał właściwości techniczne i zasady działania elementów bezpieczeństwa pojazdu, -umiał prawidłowego mocować ładunki, -potrafił zapewnić bezpieczeństwo w ruchu w związku z przewożonym towarem, -prowadził pojazd z maksymalną optymalizacją zużycia paliwa, -stosował w pracy zawodowej aktualnie obowiązujących przepisy związane z transportem drogowym, W zakresie kompetencji społecznych absolwent będzie dbał o pozytywne kształtowanie wizerunku firmy przewozowej, przeciwdziałał i unikał zagrożeniom płynącym z ruchu pojazdów w transporcie drogowym, ściśle współpracował z przełożonymi celem realizacji zaplanowanych zadań.
Drukuj do PDF