Kategorie usług
 
Menu

Coaching procesu sprzedaży i obsługi


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/23/16960/418552
Cena netto 7 200,00 zł Cena brutto 7 200,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-28 Termin zakończenia usługi 2019-07-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-27
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu NAWIGATOR SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Jerzy Maź Telefon 663 378 410
E-mail jerzy.maz@azymutnacel.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wzrost efektywności i skuteczności w wyznaczaniu i osiąganiu celów przez Klienta ( podniesienie efektów o 10 % w ciagu 12 miesięcy - wzrost obrotów firmy ) Optymalizacja wykorzystania naturalnego potencjału, wzrost motywacji i zaangażowania w pracę, skutkujące bezpośrednim wpływem na osiągane wyniki (pozyskanie 10 nowych klientów w ciagu 12 miesięcy ) poprawa komunikacji i relacji interpersonalnych w firmie, a także na poziomie relacji z klientami szybszy rozwój firmy i wzmocnienie jej konkurencyjności, poprzez podwyższanie efektywności
Cel edukacyjny
Proces coachingu stanowi przemyślane działanie, które poprzez wzrost świadomości oraz podejmowane decyzje wprowadza trwałe zmiany, korzystnie wpływające na kompetencje klienta . Cele coachingowe powinny pokazywać konkretne efekty biznesowe, jakie przyniesie trwała zmiana zachowań i postaw w zakresie np. komunikacji, współpracy, decyzyjności, efektywności czy zarządzania . Coaching skupia się na obserwacjach, wglądach i działaniach – pozwala odkrywać w jaki sposób osiągać cele biznesowe, wykorzystując silne i słabe strony osobowości. Rolą coacha jest naprowadzanie Klienta (pracownika Sponsora) na znalezienie własnych rozwiązań czy sposobów osiągania celów, w odniesieniu do celu sprecyzowanego przez Sponsora procesu.
Drukuj do PDF