Kategorie usług
 
Menu

Kurs dla kandydata na instruktora nauki jazdy kat. B podstawowy / Kierunek Kariera Zawodowa / MBON


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/20/22354/417899
Cena netto 3 750,00 zł Cena brutto 3 750,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 250
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-02 Termin zakończenia usługi 2019-12-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-02
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs dla kandydatów na instruktorów w zakresie prawa jazdy kat B. Szkolenie podstawowe.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uprawnienia instruktora zdobywa się po zakończonym kursie i zdanym egzaminie państwowym przed komisją powołaną przez wojewodę.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c
Osoba do kontaktu Marta Zabiegaj Telefon 501 421 996
E-mail biuro@luz.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu dla Kandyda na instruktora prawa jazdy kat. B w celu uzyskania uprawnień do szkolenia teoretycznego i praktycznego kandydatów na kierowców kat. B.


Drukuj do PDF