Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie przygotowania pracowników do dostosowania Systemu Zarządzania Jakością do wymagań normy ISO 9001:2015


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/19/23562/417408
Cena netto 480,00 zł Cena brutto 590,40 zł
Cena netto za godzinę 120,00 zł Cena brutto za godzinę 147,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 4
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-01 Termin zakończenia usługi 2019-07-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-30
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Osoba do kontaktu Natalia Gawęda Telefon 884-820-078
E-mail n.gaweda@czj-infox.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas usługi doradczej uczestnik: - nabędzie wiedzę z zakresu normy PN EN ISO 9001:2015; - posiądzie wiedzę dotyczącą kontekstu w jakim funkcjonuje organizacja; - pozna rolę kierownictwa w identyfikacji procesów i liderów procesów; - będzie potrafił prowadzić nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami; - posiądzie umiejętność samokształcenia się; - zrozumie znaczenie komunikowania się; - będzie świadomy pełnionej roli w określonych działaniach oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
Drukuj do PDF