Kategorie usług
 
Menu

Zakaz konkurencji,Tajemnica przedsiębiorstwa i inne tajemnice prawem chronione,Klauzule o zachowaniu poufności,Sankcje karne, administracyjne, cywilne oraz dyscyplinarne w działalności biur rachunkowo-księgowych,w oparciu o obowiązujące przepisy oraz treść umów o pracę i umów B2B.Szkolenia+Warsztaty


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/12476/416953
Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł
Cena netto za godzinę 387,50 zł Cena brutto za godzinę 387,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-09 Termin zakończenia usługi 2020-01-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-09
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Lukomades Tomasz Nowicki
Osoba do kontaktu Alina Grodzicka Telefon 609607673
E-mail alina.grodzicka@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dla grupy docelowej - przedsiębiorców i ich pracowników profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług rachunkowo-księgowo-kadrowych w zakresie prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur dotyczących uprawnień i obowiązków związanych z zawarciem umowy o zakazie konkurencji, uprawnień i obowiązków związanych z obowiązywaniem tajemnic przedsiębiorstwa, klauzuli o zachowaniu poufności. W wyniku przeprowadzonego szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę i wypracuje praktyczne rozwiązania w zakresie umów o zakazie konkurencji, dowie się czym jest tajemnica przedsiębiorstwa, jakie inne tajemnice prawnie chronione przewidują powszechnie obowiązujące akty prawne, czym jest klauzula o zachowaniu poufności,jakie są uprawnienia i obowiązki pracodawcy/zleceniodawcy/zamawiającego, pracownika/zleceniobiorcy/wykonawcy. Pozna sankcje karne i administracyjne, cywilne i dyscyplinarne. Dowie się jakie są konsekwencje nie stosowania się do zakazu konkurencji, nie przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz klauzul o zachowaniu poufności. Omówione zostaną zarówno uprawnienia, jak i obowiązki wynikające z treści przepisów powszechnie obowiązujących, jak i możliwe do zastosowania zastrzeżenia umowne dot. zakazu konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic chronionych, klauzul o zachowaniu bezpieczeństwa, a także odpowiedzialność karna, administracyjna, cywilna i dyscyplinarna związana z łamaniem zakazu i klauzul. Na szkoleniu poruszony zostanie również temat aktualnej linii orzeczniczej sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, związanej z omawianymi zagadnieniami. Uczestnik pozna podstawy prawne, definicje i pojęcia jakie obowiązują w przepisach. Zrozumie aktualne przepisy z zakresu zakazu konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa. Będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z wdrożeniem wiedzy na temat zakazu konkurencji , tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązujących przepisów a obsługą klienta. Będzie posiadał umiejętności samokształcenia się, będzie rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Drukuj do PDF