Kategorie usług
 
Menu

DESIGN THINKING DLA MŚP - 2 DNI


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/11916/416823
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 800,00 zł
Cena netto za godzinę 57,14 zł Cena brutto za godzinę 57,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-18 Termin zakończenia usługi 2019-07-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-17
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH "INBIT" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Magdalena Nowacka Telefon 502 634 588
E-mail magdalena.nowacka@inbit.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego na lata 2019-2023 poprzez nabycie przez pracowników w wieku od 18 do 64 roku życia umiejętności kreatywnego tworzenia innowacji we własnym przedsiębiorstwie, co przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, zwiększenia atrakcyjności, konkurencyjności i wyróżniania się na rynku pracy oraz zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa, a tym samym rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego.
Cel edukacyjny
W trakcie trwania usługi uczestnik zapozna się z metodą Design Thinking- innowacyjnym podejściem do tworzenia nowych produktów i usług opartym na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, wzmacnianiu kreatywności i budowaniu zaangażowania. Po zakończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie umiejętności, których nabycie warunkuje tworzenie innowacyjnych rozwiązań zgodnie z metodologią Design Thinking oraz ma szansę przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług opartym na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, wzmacnianiu kreatywności, budowaniu zaangażowania co znacznie wpłynie na zwiększenie popytu na usługi przedsiębiorstwa.
Drukuj do PDF