Kategorie usług
 
Menu

Coaching jako narzędzie wspierające rozwój handlowca – warsztat dla menedżerów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/17/26471/416099
Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł
Cena netto za godzinę 106,43 zł Cena brutto za godzinę 130,91
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-16 Termin zakończenia usługi 2019-09-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-09
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu J.G.Training Jadwiga Gwóźdź
Osoba do kontaktu Małgorzata Pielka Telefon 22 880 06 29
E-mail malgorzata.pielka@jgt.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Uczestnicy nabędą wiedzę o: metodach coachingowych w pracy z handlowcem, metodach wspierających samorozwój pracownika, sposobach wzbudzania w pracowniku odpowiedzialności i zaangażowania. Uczestnicy nabędą umiejętności: prowadzenia konstruktywnej rozmowy z pracownikiem w oparciu o strukturę rozmowy coachingowej w odniesieniu do pracy handlowca, pozytywnego wpływu na pracownika tak, aby wygenerował większą ilość nowych rozwiązań, zachęcania pracownika do poszukiwania własnych rozwiązań, wspierania handlowców w procesie realizacji celu w oparciu o szukanie rozwiązań, oddawania pracownikom pola do samodzielnego podejmowania decyzji. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: prowadzenie rozmowy z pracownikiem opanowanie modelu GROW, OSKAR i innych narzędzi wspierających rozmowę coachingową uświadomienie roli managera w procesie rozwoju kompetencji pracownika
Drukuj do PDF